Arabiska för anse

Hasiba
ﺣَﺴِﺐَ
anse – dåtid han
yaHsabu
ﻳَﺤﺴَﺐُ
anse – nutid han

Det arabiska verbet för att anse skrivs ﺣَﺴِﺐَ och uttalas Hasiba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺴَﺐُ och uttalas yaHsabu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anse

Alla bokstäver i anse

ﺣَﺴِﺐَ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för anse består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺴِﺐَ och uttalas Hasiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anse

fa3ila blir Hasiba

Vi har sett att det arabiska ordet för anse skrivs ﺣَﺴِﺐَ och uttalas Hasiba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är H, s och b, blir ordet Hasiba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anse

Böjningsformer av anse

dåtid
nutid
han
Hasiba
ﺣَﺴِﺐَ
han - dåtid
yaHsabu
ﻳَﺤﺴَﺐُ
han - nutid
hon
Hasibat
ﺣَﺴِﺒَﺖ
hon - dåtid
taHsabu
ﺗَﺤﺴَﺐُ
hon - nutid
jag
Hasibtu
ﺣَﺴِﺒﺖُ
jag - dåtid
'aHsabu
ﺃَﺣﺴَﺐُ
jag - nutid