Arabiska för tryckt

maTbuu3
ﻣَﻄﺒُﻮﻉ
tryckt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tryckt uttalas maTbuu3 och skrivs ﻣَﻄﺒُﻮﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tryckt består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tryckt

Alla bokstäver i tryckt

ﻣَﻄﺒُﻮﻉ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
Ta
T
beh
b
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tryckt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻄﺒُﻮﻉ och uttalas maTbuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tryckt

maf3uul blir maTbuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för tryckt skrivs ﻣَﻄﺒُﻮﻉ och uttalas maTbuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet maTbuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tryckt