Arabiska för förbjuda, förhindra

Hajara
ﺣَﺠَﺮَ
förbjuda, förhindra – dåtid han
yaHjuru
ﻳَﺤﺠُﺮُ
förbjuda, förhindra – nutid han

Det arabiska verbet för att förbjuda, förhindra skrivs ﺣَﺠَﺮَ och uttalas Hajara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺠُﺮُ och uttalas yaHjuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbjuda, förhindra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbjuda, förhindra

Alla bokstäver i förbjuda, förhindra

ﺣَﺠَﺮَ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
Ha
H
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förbjuda, förhindra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺠَﺮَ och uttalas Hajara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbjuda, förhindra

fa3ala blir Hajara

Vi har sett att det arabiska ordet för förbjuda, förhindra skrivs ﺣَﺠَﺮَ och uttalas Hajara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, j och r, blir ordet Hajara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbjuda, förhindra

Böjningsformer av förbjuda, förhindra

dåtid
nutid
han
Hajara
ﺣَﺠَﺮَ
han - dåtid
yaHjuru
ﻳَﺤﺠُﺮُ
han - nutid
hon
Hajarat
ﺣَﺠَﺮَﺕ
hon - dåtid
taHjuru
ﺗَﺤﺠُﺮُ
hon - nutid
jag
Hajartu
ﺣَﺠَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aHjuru
ﺃَﺣﺠُﺮُ
jag - nutid