Arabiska för grundare

mu'assis
ﻣُﺆَﺳِّﺲ
grundare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grundare uttalas mu'assis och skrivs ﻣُﺆَﺳِّﺲ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grundare består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grundare

Alla bokstäver i grundare

ﻣُﺆَﺳِّﺲ
ﻣـ
ـﺆ
ﺳـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﺳـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
'
sin
s
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för grundare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﺳِّﺲ och uttalas mu'assis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver