Arabiska för attraktiv

mu'niq
ﻣُﺆﻧِﻖ
attraktiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attraktiv uttalas mu'niq och skrivs ﻣُﺆﻧِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attraktiv består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attraktiv

Alla bokstäver i attraktiv

ﻣُﺆﻧِﻖ
ﻣـ
ـﺆ
ﻧـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﻧـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
'
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för attraktiv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas '. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q. Ordet skrivs därför ﻣُﺆﻧِﻖ och uttalas mu'niq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver