Arabiska för elegant

'aniiq
ﺃَﻧِﻴﻖ
elegant – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elegant uttalas 'aniiq och skrivs ﺃَﻧِﻴﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elegant består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elegant

Alla bokstäver i elegant

ﺃَﻧِﻴﻖ
ﻧـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
nun
n
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för elegant består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q. Ordet skrivs därför ﺃَﻧِﻴﻖ och uttalas 'aniiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver