Arabiska för räddare

munqidh
ﻣُﻨﻘِﺬ
räddare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för räddare uttalas munqidh och skrivs ﻣُﻨﻘِﺬ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet räddare består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med räddare

Alla bokstäver i räddare

ﻣُﻨﻘِﺬ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺬ
 
mim
m
nun
n
qaf
q
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för räddare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﻘِﺬ och uttalas munqidh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för räddare

muf3il blir munqidh

Vi har sett att det arabiska ordet för räddare skrivs ﻣُﻨﻘِﺬ och uttalas munqidh. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är n, q och dh, blir ordet munqidh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som räddare