Arabiska för komponerad, komposition

mu'allaf
ﻣُﺆَﻟَّﻒ
komponerad, komposition – maskulinum singular

Det arabiska ordet för komponerad, komposition uttalas mu'allaf och skrivs ﻣُﺆَﻟَّﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komponerad, komposition består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komponerad, komposition

Alla bokstäver i komponerad, komposition

ﻣُﺆَﻟَّﻒ
ﻣـ
ـﺆ
ﻟـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﻟـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
'
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för komponerad, komposition består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﻟَّﻒ och uttalas mu'allaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komponerad, komposition

mufa33al blir mu'allaf

Vi har sett att det arabiska ordet för komponerad, komposition skrivs ﻣُﺆَﻟَّﻒ och uttalas mu'allaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är ', l och f, blir ordet mu'allaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komponerad, komposition