Arabiska för krympa

shannaja
ﺷَﻨَّﺞَ
krympa – dåtid han
yushanniju
ﻳُﺸَﻨِّﺞُ
krympa – nutid han

Det arabiska verbet för att krympa skrivs ﺷَﻨَّﺞَ och uttalas shannaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﻨِّﺞُ och uttalas yushanniju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krympa består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, nun som skrivs och uttalas n och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krympa

Alla bokstäver i krympa

ﺷَﻨَّﺞَ
ﺷـ
ـﻨـ
ـﺞ
 
ﺷـ
ـﻨـ
ـﺞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
shin
sh
nun
n
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för krympa består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻨَّﺞَ och uttalas shannaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av krympa

dåtid
nutid
han
shannaja
ﺷَﻨَّﺞَ
han - dåtid
yushanniju
ﻳُﺸَﻨِّﺞُ
han - nutid
hon
shannajat
ﺷَﻨَّﺠَﺖ
hon - dåtid
tushanniju
ﺗُﺸَﻨِّﺞُ
hon - nutid
jag
shannajtu
ﺷَﻨَّﺠﺖُ
jag - dåtid
'ushanniju
ﺃُﺷَﻨِّﺞُ
jag - nutid