Arabiska för slumpmässig

3ashwaa'ii
ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ
slumpmässig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slumpmässig uttalas 3ashwaa'ii och skrivs ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slumpmässig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i slumpmässig

ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻮ
ﺋـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻮ
ﺋـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
shin
sh
waw
w
alef
'
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för slumpmässig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ och uttalas 3ashwaa'ii.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver