Arabiska för ambassad

sifaara
ﺳِﻔَﺎﺭَﺓ
ambassad – femininum singular

Det arabiska ordet för ambassad uttalas sifaara och skrivs ﺳِﻔَﺎﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ambassad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ambassad

Alla bokstäver i ambassad

ﺳِﻔَﺎﺭَﺓ
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
fa
f
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ambassad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﻔَﺎﺭَﺓ och uttalas sifaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ambassad

fi3aala blir sifaara

Vi har sett att det arabiska ordet för ambassad skrivs ﺳِﻔَﺎﺭَﺓ och uttalas sifaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är s, f och r, blir ordet sifaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ambassad