Arabiska för fil

mibrad
ﻣِﺒﺮَﺩ
fil – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fil uttalas mibrad och skrivs ﻣِﺒﺮَﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fil består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fil

Alla bokstäver i fil

ﻣِﺒﺮَﺩ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
beh
b
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för fil består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺒﺮَﺩ och uttalas mibrad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fil

mif3al blir mibrad

Vi har sett att det arabiska ordet för fil skrivs ﻣِﺒﺮَﺩ och uttalas mibrad. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet mibrad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fil