Arabiska för begravning

jinaaza
ﺟِﻨَﺎﺯَﺓ
begravning – femininum singular

Det arabiska ordet för begravning uttalas jinaaza och skrivs ﺟِﻨَﺎﺯَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begravning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begravning

Alla bokstäver i begravning

ﺟِﻨَﺎﺯَﺓ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺰ
ـﺔ
 
jim
j
nun
n
alef
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för begravning består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟِﻨَﺎﺯَﺓ och uttalas jinaaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begravning

fi3aala blir jinaaza

Vi har sett att det arabiska ordet för begravning skrivs ﺟِﻨَﺎﺯَﺓ och uttalas jinaaza. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är j, n och z, blir ordet jinaaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begravning