Arabiska för gipsa

khaffaqa
ﺧَﻔَّﻖَ
gipsa – dåtid han
yukhaffiqu
ﻳُﺨَﻔِّﻖُ
gipsa – nutid han

Det arabiska verbet för att gipsa skrivs ﺧَﻔَّﻖَ och uttalas khaffaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻔِّﻖُ och uttalas yukhaffiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gipsa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gipsa

Alla bokstäver i gipsa

ﺧَﻔَّﻖَ
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
kha
kh
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för gipsa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻔَّﻖَ och uttalas khaffaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av gipsa

dåtid
nutid
han
khaffaqa
ﺧَﻔَّﻖَ
han - dåtid
yukhaffiqu
ﻳُﺨَﻔِّﻖُ
han - nutid
hon
khaffaqat
ﺧَﻔَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tukhaffiqu
ﺗُﺨَﻔِّﻖُ
hon - nutid
jag
khaffaqtu
ﺧَﻔَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'ukhaffiqu
ﺃُﺧَﻔِّﻖُ
jag - nutid