Arabiska för grädde

qishda
ﻗِﺸﺪَﺓ
grädde – femininum singular

Det arabiska ordet för grädde uttalas qishda och skrivs ﻗِﺸﺪَﺓ.

Kategori: matlagning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grädde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grädde består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grädde

Alla bokstäver i grädde

ﻗِﺸﺪَﺓ
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
ـﺔ
 
qaf
q
shin
sh
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för grädde består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﺸﺪَﺓ och uttalas qishda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver