Arabiska för bankvalv, kassaskåp

khazna
ﺧَﺰﻧَﺔ
bankvalv, kassaskåp – femininum singular

Det arabiska ordet för bankvalv, kassaskåp uttalas khazna och skrivs ﺧَﺰﻧَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bankvalv, kassaskåp består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, zayn som skrivs och uttalas z och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bankvalv, kassaskåp

Alla bokstäver i bankvalv, kassaskåp

ﺧَﺰﻧَﺔ
ﺧـ
ـﺰ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺰ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
kha
kh
zayn
z
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bankvalv, kassaskåp består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺰﻧَﺔ och uttalas khazna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver