Arabiska för termit

'araDa
ﺃَﺭَﺿَﺔ
termit – femininum singular

Det arabiska ordet för termit uttalas 'araDa och skrivs ﺃَﺭَﺿَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet termit består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med termit

Alla bokstäver i termit

ﺃَﺭَﺿَﺔ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺔ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
alif hamza
'
ra
r
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för termit består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃَﺭَﺿَﺔ och uttalas 'araDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för termit

fa3ala blir 'araDa

Vi har sett att det arabiska ordet för termit skrivs ﺃَﺭَﺿَﺔ och uttalas 'araDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är ', r och D, blir ordet 'araDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som termit