Arabiska för orsaka

sabbaba
ﺳَﺒَّﺐَ
orsaka – dåtid han
yusabbibu
ﻳُﺴَﺒِّﺐُ
orsaka – nutid han

Det arabiska verbet för att orsaka skrivs ﺳَﺒَّﺐَ och uttalas sabbaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺒِّﺐُ och uttalas yusabbibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orsaka består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orsaka

Alla bokstäver i orsaka

ﺳَﺒَّﺐَ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
beh
b
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för orsaka består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺒَّﺐَ och uttalas sabbaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av orsaka

dåtid
nutid
han
sabbaba
ﺳَﺒَّﺐَ
han - dåtid
yusabbibu
ﻳُﺴَﺒِّﺐُ
han - nutid
hon
sabbabat
ﺳَﺒَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tusabbibu
ﺗُﺴَﺒِّﺐُ
hon - nutid
jag
sabbabtu
ﺳَﺒَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'usabbibu
ﺃُﺳَﺒِّﺐُ
jag - nutid