Arabiska för rädda

'anqadha
ﺃَﻧﻘَﺬَ
rädda – dåtid han
yunqidhu
ﻳُﻨﻘِﺬُ
rädda – nutid han

Det arabiska verbet för att rädda skrivs ﺃَﻧﻘَﺬَ och uttalas 'anqadha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨﻘِﺬُ och uttalas yunqidhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet rädda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rädda består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rädda

Alla bokstäver i rädda

ﺃَﻧﻘَﺬَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺬ
 
alif hamza
'
nun
n
qaf
q
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för rädda består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻧﻘَﺬَ och uttalas 'anqadha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rädda

'af3ala blir 'anqadha

Vi har sett att det arabiska ordet för rädda skrivs ﺃَﻧﻘَﺬَ och uttalas 'anqadha. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är n, q och dh, blir ordet 'anqadha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rädda

Böjningsformer av rädda

dåtid
nutid
han
'anqadha
ﺃَﻧﻘَﺬَ
han - dåtid
yunqidhu
ﻳُﻨﻘِﺬُ
han - nutid
hon
'anqadhat
ﺃَﻧﻘَﺬَﺕ
hon - dåtid
tunqidhu
ﺗُﻨﻘِﺬُ
hon - nutid
jag
'anqadhtu
ﺃَﻧﻘَﺬﺕُ
jag - dåtid
'unqidhu
ﺃُﻧﻘِﺬُ
jag - nutid