Arabiska för autentisera, dokumentera

waththaqa
ﻭَﺛَّﻖَ
autentisera, dokumentera – dåtid han
yuwaththiqu
ﻳُﻮَﺛِّﻖُ
autentisera, dokumentera – nutid han

Det arabiska verbet för att autentisera, dokumentera skrivs ﻭَﺛَّﻖَ och uttalas waththaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺛِّﻖُ och uttalas yuwaththiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet autentisera, dokumentera består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, tha som skrivs och uttalas th och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med autentisera, dokumentera

Alla bokstäver i autentisera, dokumentera

ﻭَﺛَّﻖَ
ﺛـ
ـﻖ
 
ﺛـ
ـﻖ
 
ـﻮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
waw
w
tha
th
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för autentisera, dokumentera består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺛَّﻖَ och uttalas waththaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av autentisera, dokumentera

dåtid
nutid
han
waththaqa
ﻭَﺛَّﻖَ
han - dåtid
yuwaththiqu
ﻳُﻮَﺛِّﻖُ
han - nutid
hon
waththaqat
ﻭَﺛَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuwaththiqu
ﺗُﻮَﺛِّﻖُ
hon - nutid
jag
waththaqtu
ﻭَﺛَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uwaththiqu
ﺃُﻭَﺛِّﻖُ
jag - nutid