Arabiska för täckning

taghTiya
ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ
täckning – femininum singular

Det arabiska ordet för täckning uttalas taghTiya och skrivs ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet täckning består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Ta som skrivs och uttalas T och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med täckning

Alla bokstäver i täckning

ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ta
t
ghayn
gh
Ta
T
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för täckning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ och uttalas taghTiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver