Arabiska för käpp

3aSaa
ﻋَﺼَﺎ
käpp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för käpp uttalas 3aSaa och skrivs ﻋَﺼَﺎ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet käpp består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i käpp

ﻋَﺼَﺎ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
 
ayn
3
Sad
S
alef
 
 
Det arabiska ordet för käpp består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺼَﺎ och uttalas 3aSaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver