Arabiska för niqab

niqaab
ﻧِﻘَﺎﺏ
niqab – maskulinum singular

Det arabiska ordet för niqab uttalas niqaab och skrivs ﻧِﻘَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns niqab i:

nuqub
ﻧُﻘُﺐ
niqab – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet niqab består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med niqab

Alla bokstäver i niqab

ﻧِﻘَﺎﺏ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
qaf
q
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för niqab består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﻘَﺎﺏ och uttalas niqaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för niqab

fi3aal blir niqaab

Vi har sett att det arabiska ordet för niqab skrivs ﻧِﻘَﺎﺏ och uttalas niqaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är n, q och b, blir ordet niqaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som niqab