Arabiska för motsätta sig, stå emot

qaawama
ﻗَﺎﻭَﻡَ
motsätta sig, stå emot – dåtid han
yuqaawimu
ﻳُﻘَﺎﻭِﻡُ
motsätta sig, stå emot – nutid han

Det arabiska verbet för att motsätta sig, stå emot skrivs ﻗَﺎﻭَﻡَ och uttalas qaawama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺎﻭِﻡُ och uttalas yuqaawimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motsätta sig, stå emot består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motsätta sig, stå emot

Alla bokstäver i motsätta sig, stå emot

ﻗَﺎﻭَﻡَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
alef
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för motsätta sig, stå emot består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻭَﻡَ och uttalas qaawama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för motsätta sig, stå emot

faa3ala blir qaawama

Vi har sett att det arabiska ordet för motsätta sig, stå emot skrivs ﻗَﺎﻭَﻡَ och uttalas qaawama. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är q, w och m, blir ordet qaawama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som motsätta sig, stå emot

Böjningsformer av motsätta sig, stå emot

dåtid
nutid
han
qaawama
ﻗَﺎﻭَﻡَ
han - dåtid
yuqaawimu
ﻳُﻘَﺎﻭِﻡُ
han - nutid
hon
qaawamat
ﻗَﺎﻭَﻣَﺖ
hon - dåtid
tuqaawimu
ﺗُﻘَﺎﻭِﻡُ
hon - nutid
jag
qaawamtu
ﻗَﺎﻭَﻣﺖُ
jag - dåtid
'uqaawimu
ﺃُﻗَﺎﻭِﻡُ
jag - nutid