Arabiska för gräva

naqqaba
ﻧَﻘَّﺐَ
gräva – dåtid han
yunaqqibu
ﻳُﻨَﻘِّﺐُ
gräva – nutid han

Det arabiska verbet för att gräva skrivs ﻧَﻘَّﺐَ och uttalas naqqaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻘِّﺐُ och uttalas yunaqqibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräva består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gräva

Alla bokstäver i gräva

ﻧَﻘَّﺐَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gräva består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻘَّﺐَ och uttalas naqqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gräva

fa33ala blir naqqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för gräva skrivs ﻧَﻘَّﺐَ och uttalas naqqaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, q och b, blir ordet naqqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gräva

Böjningsformer av gräva

dåtid
nutid
han
naqqaba
ﻧَﻘَّﺐَ
han - dåtid
yunaqqibu
ﻳُﻨَﻘِّﺐُ
han - nutid
hon
naqqabat
ﻧَﻘَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tunaqqibu
ﺗُﻨَﻘِّﺐُ
hon - nutid
jag
naqqabtu
ﻧَﻘَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'unaqqibu
ﺃُﻧَﻘِّﺐُ
jag - nutid