Arabiska för plakat

laafita
ﻟَﺎﻓِﺘَﺔ
plakat – femininum singular

Det arabiska ordet för plakat uttalas laafita och skrivs ﻟَﺎﻓِﺘَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plakat består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plakat

Alla bokstäver i plakat

ﻟَﺎﻓِﺘَﺔ
ﻟـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺔ
 
lam
l
alef
fa
f
ta
t
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för plakat består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﺎﻓِﺘَﺔ och uttalas laafita.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plakat

faa3ila blir laafita

Vi har sett att det arabiska ordet för plakat skrivs ﻟَﺎﻓِﺘَﺔ och uttalas laafita. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet laafita.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plakat