Arabiska för darrande

murtajif
ﻣُﺮﺗَﺠِﻒ
darrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för darrande uttalas murtajif och skrivs ﻣُﺮﺗَﺠِﻒ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet darrande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med darrande

Alla bokstäver i darrande

ﻣُﺮﺗَﺠِﻒ
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ra
r
ta
t
jim
j
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för darrande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮﺗَﺠِﻒ och uttalas murtajif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för darrande

mufta3il blir murtajif

Vi har sett att det arabiska ordet för darrande skrivs ﻣُﺮﺗَﺠِﻒ och uttalas murtajif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är r, j och f, blir ordet murtajif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som darrande