Arabiska för ondska

sharaasa
ﺷَﺮَﺍﺳَﺔ
ondska – femininum singular

Det arabiska ordet för ondska uttalas sharaasa och skrivs ﺷَﺮَﺍﺳَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ondska består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ondska

Alla bokstäver i ondska

ﺷَﺮَﺍﺳَﺔ
ﺷـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
alef
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ondska består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﺍﺳَﺔ och uttalas sharaasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver