Arabiska för ratt

miqwad
ﻣِﻘﻮَﺩ
ratt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ratt uttalas miqwad och skrivs ﻣِﻘﻮَﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ratt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ratt

Alla bokstäver i ratt

ﻣِﻘﻮَﺩ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
qaf
q
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ratt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﻮَﺩ och uttalas miqwad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ratt

mif3al blir miqwad

Vi har sett att det arabiska ordet för ratt skrivs ﻣِﻘﻮَﺩ och uttalas miqwad. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är q, w och d, blir ordet miqwad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ratt