Arabiska för göra bitter, låta passera

marrara
ﻣَﺮَّﺭَ
göra bitter, låta passera – dåtid han
yumarriru
ﻳُﻤَﺮِّﺭُ
göra bitter, låta passera – nutid han

Det arabiska verbet för att göra bitter, låta passera skrivs ﻣَﺮَّﺭَ och uttalas marrara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤَﺮِّﺭُ och uttalas yumarriru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra bitter, låta passera består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra bitter, låta passera

Alla bokstäver i göra bitter, låta passera

ﻣَﺮَّﺭَ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺮ
 
mim
m
ra
r
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för göra bitter, låta passera består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺮَّﺭَ och uttalas marrara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra bitter, låta passera

dåtid
nutid
han
marrara
ﻣَﺮَّﺭَ
han - dåtid
yumarriru
ﻳُﻤَﺮِّﺭُ
han - nutid
hon
marrarat
ﻣَﺮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tumarriru
ﺗُﻤَﺮِّﺭُ
hon - nutid
jag
marrartu
ﻣَﺮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'umarriru
ﺃُﻣَﺮِّﺭُ
jag - nutid