Arabiska för byggd, oböjlig

mabniyy
ﻣَﺒﻨِﻲّ
byggd, oböjlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för byggd, oböjlig uttalas mabniyy och skrivs ﻣَﺒﻨِﻲّ.

Ordklass: adjektiv.

Så används ordet byggd, oböjlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byggd, oböjlig består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byggd, oböjlig

Alla bokstäver i byggd, oböjlig

ﻣَﺒﻨِﻲّ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
beh
b
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för byggd, oböjlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺒﻨِﻲّ och uttalas mabniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver