Arabiska för stängd

mughlaq
ﻣُﻐﻠَﻖ
stängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stängd uttalas mughlaq och skrivs ﻣُﻐﻠَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stängd i:

mughlaquuna
ﻣُﻐﻠَﻘُﻮﻥَ
stängd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stängd består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stängd

Alla bokstäver i stängd

ﻣُﻐﻠَﻖ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ghayn
gh
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för stängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻐﻠَﻖ och uttalas mughlaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver