Arabiska för allé

zanaqa
ﺯَﻧَﻘَﺔ
allé – femininum singular

Det arabiska ordet för allé uttalas zanaqa och skrivs ﺯَﻧَﻘَﺔ.

Förutom grundformen finns allé i:

zinaq
ﺯِﻧَﻖ
allé – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allé består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allé

Alla bokstäver i allé

ﺯَﻧَﻘَﺔ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
zayn
z
nun
n
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för allé består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻧَﻘَﺔ och uttalas zanaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allé

fa3ala blir zanaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för allé skrivs ﺯَﻧَﻘَﺔ och uttalas zanaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är z, n och q, blir ordet zanaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allé