Arabiska för snåla

zannaqa
ﺯَﻧَّﻖَ
snåla – dåtid han
yuzanniqu
ﻳُﺰَﻧِّﻖُ
snåla – nutid han

Det arabiska verbet för att snåla skrivs ﺯَﻧَّﻖَ och uttalas zannaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰَﻧِّﻖُ och uttalas yuzanniqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snåla består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snåla

Alla bokstäver i snåla

ﺯَﻧَّﻖَ
ﻧـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻖ
 
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
zayn
z
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för snåla består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﻧَّﻖَ och uttalas zannaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snåla

fa33ala blir zannaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för snåla skrivs ﺯَﻧَّﻖَ och uttalas zannaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är z, n och q, blir ordet zannaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snåla

Böjningsformer av snåla

dåtid
nutid
han
zannaqa
ﺯَﻧَّﻖَ
han - dåtid
yuzanniqu
ﻳُﺰَﻧِّﻖُ
han - nutid
hon
zannaqat
ﺯَﻧَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuzanniqu
ﺗُﺰَﻧِّﻖُ
hon - nutid
jag
zannaqtu
ﺯَﻧَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uzanniqu
ﺃُﺯَﻧِّﻖُ
jag - nutid