Arabiska för filt

baTTaaniyya
ﺑَﻄَّﺎﻧِﻴَّﺔ
filt – femininum singular

Det arabiska ordet för filt uttalas baTTaaniyya och skrivs ﺑَﻄَّﺎﻧِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet filt består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med filt

Alla bokstäver i filt

ﺑَﻄَّﺎﻧِﻴَّﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
alef
nun
n
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för filt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻄَّﺎﻧِﻴَّﺔ och uttalas baTTaaniyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver