Arabiska för blick, ögonkast

laHZ
ﻟَﺤﻆ
blick, ögonkast – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blick, ögonkast uttalas laHZ och skrivs ﻟَﺤﻆ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blick, ögonkast består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blick, ögonkast

Alla bokstäver i blick, ögonkast

ﻟَﺤﻆ
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
lam
l
Ha
H
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för blick, ögonkast består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺤﻆ och uttalas laHZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blick, ögonkast

fa3l blir laHZ

Vi har sett att det arabiska ordet för blick, ögonkast skrivs ﻟَﺤﻆ och uttalas laHZ. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet laHZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blick, ögonkast