Arabiska för tvivel

shakk
ﺷَﻚّ
tvivel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tvivel uttalas shakk och skrivs ﺷَﻚّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tvivel i:

shukuuk
ﺷُﻜُﻮﻙ
tvivel – maskulinum plural
Kategori: känslor
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tvivel

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvivel består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvivel

Alla bokstäver i tvivel

ﺷَﻚّ
ﺷـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
shin
sh
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tvivel består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻚّ och uttalas shakk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver