Arabiska för slå rot

rassakha
ﺭَﺳَّﺦَ
slå rot – dåtid han
yurassikhu
ﻳُﺮَﺳِّﺦُ
slå rot – nutid han

Det arabiska verbet för att slå rot skrivs ﺭَﺳَّﺦَ och uttalas rassakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﺳِّﺦُ och uttalas yurassikhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slå rot består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slå rot

Alla bokstäver i slå rot

ﺭَﺳَّﺦَ
ﺳـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺦ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
ra
r
sin
s
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för slå rot består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺳَّﺦَ och uttalas rassakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slå rot

fa33ala blir rassakha

Vi har sett att det arabiska ordet för slå rot skrivs ﺭَﺳَّﺦَ och uttalas rassakha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är r, s och kh, blir ordet rassakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slå rot

Böjningsformer av slå rot

dåtid
nutid
han
rassakha
ﺭَﺳَّﺦَ
han - dåtid
yurassikhu
ﻳُﺮَﺳِّﺦُ
han - nutid
hon
rassakhat
ﺭَﺳَّﺨَﺖ
hon - dåtid
turassikhu
ﺗُﺮَﺳِّﺦُ
hon - nutid
jag
rassakhtu
ﺭَﺳَّﺨﺖُ
jag - dåtid
'urassikhu
ﺃُﺭَﺳِّﺦُ
jag - nutid