Arabiska för vara ordentligt rotad

rasakha
ﺭَﺳَﺦَ
vara ordentligt rotad – dåtid han
yarsukhu
ﻳَﺮﺳُﺦُ
vara ordentligt rotad – nutid han

Det arabiska verbet för att vara ordentligt rotad skrivs ﺭَﺳَﺦَ och uttalas rasakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺳُﺦُ och uttalas yarsukhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara ordentligt rotad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara ordentligt rotad

Alla bokstäver i vara ordentligt rotad

ﺭَﺳَﺦَ
ﺳـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺦ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
ra
r
sin
s
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för vara ordentligt rotad består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺳَﺦَ och uttalas rasakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara ordentligt rotad

fa3ala blir rasakha

Vi har sett att det arabiska ordet för vara ordentligt rotad skrivs ﺭَﺳَﺦَ och uttalas rasakha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, s och kh, blir ordet rasakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara ordentligt rotad

Böjningsformer av vara ordentligt rotad

dåtid
nutid
han
rasakha
ﺭَﺳَﺦَ
han - dåtid
yarsukhu
ﻳَﺮﺳُﺦُ
han - nutid
hon
rasakhat
ﺭَﺳَﺨَﺖ
hon - dåtid
tarsukhu
ﺗَﺮﺳُﺦُ
hon - nutid
jag
rasakhtu
ﺭَﺳَﺨﺖُ
jag - dåtid
'arsukhu
ﺃَﺭﺳُﺦُ
jag - nutid