Arabiska för envis

3aniid
ﻋَﻨِﻴﺪ
envis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för envis uttalas 3aniid och skrivs ﻋَﻨِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns envis i:

3unud
ﻋُﻨُﺪ
envis – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet envis består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med envis

Alla bokstäver i envis

ﻋَﻨِﻴﺪ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ayn
3
nun
n
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för envis består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻨِﻴﺪ och uttalas 3aniid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för envis

fa3iil blir 3aniid

Vi har sett att det arabiska ordet för envis skrivs ﻋَﻨِﻴﺪ och uttalas 3aniid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, n och d, blir ordet 3aniid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som envis