Arabiska för saknande, utan

3adiim
ﻋَﺪِﻳﻢ
saknande, utan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för saknande, utan uttalas 3adiim och skrivs ﻋَﺪِﻳﻢ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet saknande, utan består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med saknande, utan

Alla bokstäver i saknande, utan

ﻋَﺪِﻳﻢ
ﻋـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
dal
d
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för saknande, utan består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺪِﻳﻢ och uttalas 3adiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för saknande, utan

fa3iil blir 3adiim

Vi har sett att det arabiska ordet för saknande, utan skrivs ﻋَﺪِﻳﻢ och uttalas 3adiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, d och m, blir ordet 3adiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som saknande, utan