Arabiska för omringande

muTawwiq
ﻣُﻄَﻮِّﻕ
omringande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omringande uttalas muTawwiq och skrivs ﻣُﻄَﻮِّﻕ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omringande består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omringande

Alla bokstäver i omringande

ﻣُﻄَﻮِّﻕ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
Ta
T
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för omringande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻄَﻮِّﻕ och uttalas muTawwiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omringande

mufa33il blir muTawwiq

Vi har sett att det arabiska ordet för omringande skrivs ﻣُﻄَﻮِّﻕ och uttalas muTawwiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är T, w och q, blir ordet muTawwiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omringande