Arabiska för anledning, medvetenhet

Sawaab
ﺻَﻮَﺍﺏ
anledning, medvetenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anledning, medvetenhet uttalas Sawaab och skrivs ﺻَﻮَﺍﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anledning, medvetenhet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anledning, medvetenhet

Alla bokstäver i anledning, medvetenhet

ﺻَﻮَﺍﺏ
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
waw
w
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för anledning, medvetenhet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻮَﺍﺏ och uttalas Sawaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anledning, medvetenhet

fa3aal blir Sawaab

Vi har sett att det arabiska ordet för anledning, medvetenhet skrivs ﺻَﻮَﺍﺏ och uttalas Sawaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är S, w och b, blir ordet Sawaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anledning, medvetenhet