Arabiska för kod, symbol

ramz
ﺭَﻣﺰ
kod, symbol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kod, symbol uttalas ramz och skrivs ﺭَﻣﺰ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kod, symbol i:

rumuuz
ﺭُﻣُﻮﺯ
kod, symbol – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kod, symbol består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kod, symbol

ﺭَﻣﺰ
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺰ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
 
ra
r
mim
m
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för kod, symbol består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻣﺰ och uttalas ramz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kod, symbol

fa3l blir ramz

Vi har sett att det arabiska ordet för kod, symbol skrivs ﺭَﻣﺰ och uttalas ramz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, m och z, blir ordet ramz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kod, symbol