Arabiska för hörn, vinkel, vrå

zaawiya
ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ
hörn, vinkel, vrå – femininum singular

Det arabiska ordet för hörn, vinkel, vrå uttalas zaawiya och skrivs ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet hörn, vinkel, vrå

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hörn, vinkel, vrå består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hörn, vinkel, vrå

Alla bokstäver i hörn, vinkel, vrå

ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ـﺎ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
zayn
z
alef
waw
w
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hörn, vinkel, vrå består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ och uttalas zaawiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver