Arabiska för snäll

Hanuun
ﺣَﻨُﻮﻥ
snäll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snäll uttalas Hanuun och skrivs ﺣَﻨُﻮﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet snäll

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snäll består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snäll

Alla bokstäver i snäll

ﺣَﻨُﻮﻥ
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
nun
n
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för snäll består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻨُﻮﻥ och uttalas Hanuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver