Arabiska för gnista

sharara
ﺷَﺮَﺭَﺓ
gnista – femininum singular

Det arabiska ordet för gnista uttalas sharara och skrivs ﺷَﺮَﺭَﺓ.

Förutom grundformen finns gnista i:

sharar
ﺷَﺮَﺭ
gnista – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gnista består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gnista

Alla bokstäver i gnista

ﺷَﺮَﺭَﺓ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺮ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gnista består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﺭَﺓ och uttalas sharara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver