Arabiska för förlolämpa, störa

'akhalla
ﺃَﺧَﻞَّ
förlolämpa, störa – dåtid han
yukhillu
ﻳُﺨِﻞُّ
förlolämpa, störa – nutid han

Det arabiska verbet för att förlolämpa, störa skrivs ﺃَﺧَﻞَّ och uttalas 'akhalla i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨِﻞُّ och uttalas yukhillu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förlolämpa, störa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlolämpa, störa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlolämpa, störa

Alla bokstäver i förlolämpa, störa

ﺃَﺧَﻞَّ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förlolämpa, störa består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺧَﻞَّ och uttalas 'akhalla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förlolämpa, störa

dåtid
nutid
han
'akhalla
ﺃَﺧَﻞَّ
han - dåtid
yukhillu
ﻳُﺨِﻞُّ
han - nutid
hon
'akhallat
ﺃَﺧَﻠَّﺖ
hon - dåtid
tukhillu
ﺗُﺨِﻞُّ
hon - nutid
jag
'akhlaltu
ﺃَﺧﻠَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ukhillu
ﺃُﺧِﻞُّ
jag - nutid