Arabiska för längtan

shawq
ﺷَﻮﻕ
längtan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för längtan uttalas shawq och skrivs ﺷَﻮﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns längtan i:

'ashwaaq
ﺃَﺷﻮَﺍﻕ
längtan – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet längtan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet längtan består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med längtan

Alla bokstäver i längtan

ﺷَﻮﻕ
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för längtan består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻮﻕ och uttalas shawq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver