Arabiska för extrakt, utdrag

mustakhlaS
ﻣُﺴﺘَﺨﻠَﺺ
extrakt, utdrag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för extrakt, utdrag uttalas mustakhlaS och skrivs ﻣُﺴﺘَﺨﻠَﺺ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet extrakt, utdrag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet extrakt, utdrag består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med extrakt, utdrag

Alla bokstäver i extrakt, utdrag

ﻣُﺴﺘَﺨﻠَﺺ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
sin
s
ta
t
kha
kh
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för extrakt, utdrag består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺨﻠَﺺ och uttalas mustakhlaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver